Statistik Penagih Dadah Di Malaysia
(Januari - Disember 2003)

  JUMLAH PENAGIH MENGIKUT STATUS KES
    BIL. % PURATA SEBULAN
  Baru 20194 54.58% 1683
  Berulang 16802 45.42% 1400
    36996 100.0% 3083
         
  TABURAN PENAGIH MENGIKUT NEGERI
    BARU BERULANG JUMLAH
  Johor 1322 915 2237
  Kedah 2896 1697 4593
  Kelantan 2312 1313 3625
  Melaka 125 268 393
  Negeri Sembilan 634 400 1034
  Pulau Pinang 2909 3776 6685
  Pahang 979 716 1695
  Perak 1233 1612 2845
  Perlis 366 145 511
  Sabah 2062 331 2393
  Sarawak 541 28 569
  Selangor 1780 1729 3509
  Terengganu 420 304 724
  WP Kuala Lumpur 2525 3548 6073
  WP Labuan 90 20 110
    20194 16802 36996
         
  PROFIL PENAGIH MENGIKUT JANTINA
    BARU BERULANG JUMLAH
  Lelaki 19799 16618 36417
  Perempuan 395 184 579
    20194 16802 36996
         
  PROFIL PENAGIH MENGIKUT JENIS DADAH YANG DIGUNAKAN
    BARU BERULANG JUMLAH
  Heroin 4661 8543 13204
  Morfin 5809 5245 11054
  Candu 23 23 46
  Ganja 6297 2338 8635
  Pil Psikotropik 308 114 422
  Ecstasy/MDMA 153 12 165
  Gam 6 0 6
  Syabu/Methamphetamine 2383 380 2763
  Amphetamine 236 39 275
  Kodein/U.Batuk 318 108 426
    20194 16802 36996
         
  PROFIL PENAGIH MENGIKUT JENIS PEKERJAAN
    BARU BERULANG JUMLAH
  Binaan 1035 1080 2115
  Pengurusan 119 98 217
  Jualan 1805 1934 3739
  Teknikal 902 606 1508
  Pengangkutan 809 799 1608
  Pengeluaran/Kilang 803 405 1208
  Perkeranian 84 31 115
  Perkhidmatan 1307 1141 2448
  Pertanian/Perikanan dll. 635 648 1283
  Buruh Am 5605 5783 11388
  Hiburan 37 25 62
  Penganggur 2318 1787 4105
  Penuntut 438 29 467
  n.a. 4297 2436 6733
    20194 16802 36996
         
  PROFIL PENAGIH DADAH MENGIKUT SEBAB MULA MENGGUNA DADAH
    BARU BERULANG JUMLAH
  Untuk Keseronokan 1923 2392 4315
  Pengaruh Kawan 6079 8627 12314
  Perasaan Ingin Tahu 2900 3403 6303
  Rangsangan 63 48 111
  Tahan Sakit 112 134 246
  Secara Tidak Sengaja 15 0 15
  Tekanan Jiwa 505 613 1118
  Lain-lain (tanpa tujuan) 10 11 21
  n.a. 8587 3966 12553
    20194 16802 36996
         
  PROFIL PENAGIH MENGIKUT UMUR KETIKA DIKESAN
    BARU BERULANG JUMLAH
  < 13 tahun 1 0 1
  13-15 tahun 102 1 103
  16-17 tahun 583 8 591
  18-19 tahun 1464 39 1503
  20-24 tahun 5599 1075 6674
  25-29 tahun 4624 3083 7707
  30-34 tahun 2825 3309 6134
  35-39 tahun 1799 3408 5207
  40-44 tahun 1055 2908 3963
  45-49 tahun 592 1864 2456
  50-54 tahun 240 727 967
  55-60 tahun 85 211 296
  > 60 31 38 69
  n.a. 1194 131 1325
    20194 16802 36996
         
  PROFIL PENAGIH MENGIKUT KELULUSAN TERTINGGI
    Baru Berulang Jumlah
  Tidak Bersekolah 428 397 825
  Sekolah Rendah 2046 2946 4992
  SRP/LCE/PMR 6176 6507 12683
  SPM/MCE/SPVM 3962 3320 7282
  STP/HSC/STPM 103 126 229
  Diploma 136 79 215
  Ijazah 20 18 38
  Lain-lain (spt. sijil kemahiran) 69 27 96
  n.a. 7254 3082 10636
    20194 16802 36996
         
  PROFIL PENAGIH MENGIKUT BANGSA
    BARU BERULANG JUMLAH
  Melayu 14418 10975 25393
  Cina 2140 3329 5469
  India 1664 2086 3750
  Pribumi Sabah 1319 262 1581
  Pribumi Sarawak 138 11 149
  Lain-lain Bangsa 431 133 564
  Warga Asing 84 6 90
    20194 16802 36996
         
II Bil. Tangkapan Di Bawah Akta Dadah Berbahaya (ADB) - Jan - Dis 2003
      Bil. %
  ADB, 1952      
  -  Seksyen 39B   1669 6.93%
  -  Seksyen 39A(2)   1065 4.42%
  -  Seksyen 39A(1)   2260 9.39%
  -  Lain-lain Seksyen   19086 79.26%
  Jumlah   24080 100.0%
  ADB (LLPK), 1985   4078 100.0%
         
IV Jumlah Rampasan Mengikut Jenis Dadah - Jan - Dis 2003
      Kuantiti Unit
  Heroin   406.63 kg.
  Ganja   2,095.82 kg.
  Kokain   1.62 kg.
  Candu   66.12 kg.
  Syabu   19.25 kg.
  Pil Ecstasy   252,898 biji
  Pil Psikotropik   153,736 biji
  Eramin 5   146,598 biji
  Katemine   82.67 kg
  Ubat Batuk / Kodein   53,998.21 liter
         
V

Rampasan Harta (Akta Perlucuthakkan Harta, 1988) - Jan - Dis 2003

     
  Jumlah Kes 2,090
  Nilai Harta Disita RM15,009,986.00
  Nilai Harta Dilucuthakkan RM1,658,187.30
  Nilai Harta Dipulangkan RM3,221,525.90
(Sumber : Agensi Dadah Kebangsaan)

 

...

 

 

Hakcipta Terpelihara © Jabat Sufi 2013
Interaksi anda dengan laman ini adalah tertakluk kepada penafian dan polisi yang dinyatakan.